x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Literatura x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Representacions i models