x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Literatura x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes