x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Literatura x Representacions i models x Resolució de problemes x Comunicació escrita