x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Literatura x Representacions i models x Eines TIC