x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Literatura x Resolució de problemes