x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Literatura x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Gestió d'informació