x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Literatura x Eines TIC x Representacions i models x Comunicació escrita