x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Literatura x Eines TIC x Representacions i models x Gestió d'informació x Imatge, so i vídeo