x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Literatura x Eines TIC x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo