x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Literatura x Gestió d'informació x Representacions i models x Comunicació escrita