x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Literatura x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Representacions i models