x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Material manipulable