x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Representacions i models x Gestió d'informació x Eines TIC