x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Comunicació escrita