x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Literatura x Representacions i models