x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp