x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Comunicació escrita