x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp x Literatura x Imatge, so i vídeo