x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Eines TIC x Literatura x Imatge, so i vídeo