x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Eines TIC x Representacions i models x Gestió d'informació x Resolució de problemes