x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Gestió d'informació