x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Literatura