x Comunicació oral x Representacions i models x Comunicació escrita x Literatura x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp x Eines TIC x Gestió d'informació x Resolució de problemes