x Comunicació oral x Representacions i models x Comunicació escrita x Literatura x Sortides i treball de camp