x Comunicació oral x Representacions i models x Comunicació escrita x Literatura x Gestió d'informació x Sortides i treball de camp