x Comunicació oral x Representacions i models x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo