x Comunicació oral x Representacions i models x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Eines TIC x Imatge, so i vídeo