x Comunicació oral x Representacions i models x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Eines TIC x Gestió d'informació x Sortides i treball de camp