x Comunicació oral x Representacions i models x Comunicació escrita x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes