x Comunicació oral x Representacions i models x Comunicació escrita x Eines TIC x Resolució de problemes x Gestió d'informació