x Comunicació oral x Representacions i models x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Maquetes i construccions x Eines TIC