x Comunicació oral x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Eines TIC