x Comunicació oral x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Literatura x Maquetes i construccions x Resolució de problemes