x Comunicació oral x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Literatura x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Gestió d'informació x Eines TIC