x Comunicació oral x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Literatura x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes