x Comunicació oral x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Literatura x Eines TIC x Comunicació escrita x Gestió d'informació