x Comunicació oral x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Literatura x Eines TIC x Gestió d'informació