x Comunicació oral x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions x Comunicació escrita x Eines TIC x Resolució de problemes