x Comunicació oral x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions x Literatura x Eines TIC