x Comunicació oral x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions