x Comunicació oral x Representacions i models x Literatura x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Maquetes i construccions