x Comunicació oral x Representacions i models x Literatura x Comunicació escrita x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Maquetes i construccions