x Comunicació oral x Representacions i models x Literatura x Comunicació escrita x Eines TIC x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo