x Comunicació oral x Representacions i models x Literatura x Comunicació escrita x Eines TIC x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Maquetes i construccions