x Comunicació oral x Representacions i models x Literatura x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Gestió d'informació