x Comunicació oral x Representacions i models x Literatura x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació x Maquetes i construccions