x Comunicació oral x Representacions i models x Literatura x Maquetes i construccions x Comunicació escrita