x Comunicació oral x Representacions i models x Literatura x Maquetes i construccions x Comunicació escrita x Eines TIC x Imatge, so i vídeo