x Comunicació oral x Representacions i models x Literatura x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp x Gestió d'informació