x Comunicació oral x Representacions i models x Literatura x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Sortides i treball de camp